Odkaz na sekci ÚVOD
Odkaz na sekci ZPRAVODAJ AMD
Odkaz na sekci KONTAKTY
Odkaz na sekci DOKUMENTY
Odkaz na sekci HISTORIE AMD
Odkaz na sekci ODKAZY
amd@md-cz.org
Odkaz - helpnet.cz
Odkaz - BEZ BARIÉR
Odkaz - INFOPOSEL
Odkaz - INTERNET PORADNA
Odkaz - HANDICAP HELP
Odkaz - LIGA ZA PRÁVA VOZÍČKÁŘŮ
Odkaz - KŘIŽOVATKA
  ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKŮ ČR  
 

 

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR (AMD),Logo AMD která sdružuje postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými chorobami, je celonárodní organizace působící v České republice. Muskulární dystrofici patří k nejtíže postiženým, z nichž mnozí jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplývají.

Foto z ozdravného pobytu v Chorvatsku
Účastníci ozdravného pobytu v Chorvatsku

Asociace muskulárních dystrofiků reprezentuje specifické zájmy a potřeby svých členů, pořádá rehabilitačně výchovné kurzy, tuzemské i zahraniční ozdravné pobyty, semináře, šachové turnaje atd., spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se zahraničmími asociacemi obdobného charakteru, které dnes existují ve většině zemí světa jako významná součást v boji proti nervosvalovým chorobám a jejich následkům. Poskytuje též sociálně právní a jinou pomoc svým členům. forex trading

Důležitou součástí činnosti Asociace muskulárních dystrofiků je vydávání členského časopisu ZPRAVODAJ AMD, který vychází čtvrtletně a je určen pro poskytování informací členům jak z oblasti vlastní činnosti AMD, tak i z oblasti lékařské vědy a výzkumu nervosvalových chorob. Časopis přináší také novinky ze zahraničí, jež souvisejí s nervosvalovými nemocemi, a je základem pro vzájemnou výměnu zkušeností a názorů postižených.

Cílem činnosti AMD je trvale sledovat a pomáhat řešit širokou problematiku osob postižených nervosvalovými nemocemi včetně dětí a mládeže.

Máte-li zájem o bližší informace nebo o členství v naší Asociaci, kontaktujte nás:

Adresa:   Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
Petýrkova 1953/24
148 00  Praha 4
Tel./fax:   +420 272 933 777
E-mail:   amd@md-cz.org
Bankovní spojení:   Komerční banka Praha 4
číslo účtu  0030333041 / 0100

 

AKTUALITY & NOVINKY

 
Odkaz - CZECHIA PROFESIONÁLNÍ WEBHOSTING
© 2006 AMD ČR
Nahoru Zpět
 
Odkaz - EAMDA